Pääsuunnittelu

Pääsuunnittelijan on varmistettava lähtötietojen oikeellisuus sekä suunnitelmien kelvollisuus. Pääsunnittelijan pitää osallistua aloituskoukseen. Lisäksi rakennus- ja erityissunnittelmien kattavuus ja ristiriitaisuudet pitää tarkistaa ja eliminoida. Myös paloturvallisuusasioiden varmistaminen on pääsuunnittelijan velvollisuus.