Valvonta

Valvonnan tehtävänä on varmistaa urakoitsijoiden työsuoritusten sopimuksenmukaisuus, perehtyä urakkakirjoihin ja pitää yhteyttä urakoitsijaan sekä rakennushankkeeseen ryhtyviin. Valvoja osoittaa työtä koskevat huomautukset aina ko. urakoitsijalle ja valvojan on käytettävä viipymättä valtuuksiaan virheellisen työn estämiseksi. Valvoja ei kuitenkaan johda työtä urakoitsijan puolesta.

Lisäksi valvojan tulee ilmoittaa työmään edistymisestä rakennushankkeeseen ryhtyvälle ja järjestää mahdolliset työmaakokoukset ja pöytäkirjanpito. Tehtävään kuuluu myös valvoa rakennuttajan vastuualueelle kuuluvat tehtävät ja hankinnat. Valvoja voi myös järjestää mahdolliset vastaanottotarkastukset ja hoitaa pöytäkirjanpidon.

Valvonnan tehtäviin kuuluu myös ajallinen ja tekninen valvonta, laadunvavonta sekä taloudellinen valvonta.