Vastaava työnjohto

Vastaava työnjohtaja huolehtii siitä, että hän tekee ja toimittaa vastaavan työnjohtajan hakemuksen rakennusvalvontaan, ilmoittaa rakentamisen aloittamisesta viranomaisille ja on paikalla aloituskokouksessa. Lisäksi vastaava työnjohtaja varmistaa, että rakennustyö suoritetaan luvan mukaisesti ja että työssä noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä.

Vastaavan työnjohtajana vastuulla on ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin havaittujen virheiden tai puutteiden johdosta ja pyytää riittävän ajoissa rakennussluvassa määrätyt katselmukset ja olla niissä paikalla. Vastaava työnjohtaja varmistaa, että rakennustyömaalla on käytettävissa hyväksytyt piirrustukset ja tarvittavat erityispiirustukset sekä ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja. Lisäksi tehtävänä on laatia valmiusastetodistukset pankille sekä avustaa urakoitsijoiden valinnassa.